В. е. Вацуро «Готичний роман у Росії» В. А. Жуковський — Раздел 3

Загальна схема таких повістей - історія розлучених коханців із трагічним кінцем. Конфлікт, що є й мотивуванням всієї сюжетної колізії, може бути зовнішнім, що не залежить від волі героїв: протидія рідних (часто - жорстокого батька; тут мотивуючим моментом є нерівність станів), випадок, "сумна подія", смерть, змушена рахлука. непереборні обставини ("Вертер") і т.п. Це щаслива (розділена) любов у нещасних обставинах. У сюжетній схемі такого типу "змушене весілля" виявляється найважливішим сюжетним мотивом, безпосередньо подготовляющим розв'язку. Розв'язка - загибель (звичайна самогубство) героя (героїні).

Другий тип - повести про нещасну (обманутої) любові; "спокушеної безвинності", охолодженні, зраді. Тут конфлікт корениться в глибоких психологічних взаєминах коханців ("Бідна Ліза"), але, як і в першому випадку, він підготовляє трагічний фінал

Зрозуміло, що обидва типи повести можуть ускладнюватися додатковими колізіями й розроблятися в різному ключі. Сентиментальна повість у її епігонських варіантах може знімати конфликтность ситуації, створюючи помилкові колізії й приводячи оповідання до щасливого кінця. Так було в "Валерію" Мармонтеля, переведеної Карамзиним.

Трагічний кінець - неодмінне надбання преромантичної повісті - і, додамо, балади

Ми говорили вже у зв'язку з " Сиеррой-Мореною" про зближення балади й преромантичної повісті на сюжетному рівні.)"Лаури й Сельмара" Мерзлякова. Другий - тип "Раїси" Карамзина, "Алонзо й Имогени" Льюиса й т.п. Але перший тип може бути переведений в елегійний план, - забігаючи вперед, скажемо, що так відбулося в "Еоловій арфі" Жуковського. Другий тип сюжетної побудови допускає таку трансформацію лише почасти. Елегійна ламентація тут можлива тільки у вустах страждаючого суб'єкта. Сюжет нерозділеної або обманутої любові неминуче припускає провину й винуватця. Елегійний же суб'єкт сентиментальної елегії винним бути не може, - це суперечить всій жанровій концепції характеру. Такий феномен може створити тільки романтична література

Всі ці попередні зауваження необхідні для того, щоб ясніше уявити собі положення "Марьиной гаю" у системі координат сентиментальної повісті. Тільки після цього ми можемо порушити питання про відбиття в ній готичної традиції

"Марьина гай" виникає як би на схрещенні двох традиційних сюжетних типів

Це повість про щасливу (розділеної) любові, у якій колізія створена зрадою; зрада ж покутувана стражданням і загибеллю героїні

Такого роду відхід від раціоналістичного трактування характеру дозволяв собі в цей час один Карамзин - в "Острові Борнгольме" і " Сиерре-Морені".

Зовнішня несхожість "Марьиной гаю" і " Сиерри-Морени" заважає побачити, що в основі обох повістей лежать дуже близькі сюжетні схеми. Це видозмінена схема чоловіка (нареченого) на весіллі дружини (нареченої) із сюжетними константами: 1) заручення (любовна клятва); 2) розлука; 3) зрада (змушене весілля або нове заручення); 4) повернення чоловіка (нареченого, коханого); 5) розв'язка; у повісті звичайно трагічна (покарання зрадниці, самогубство). В " Сиерре-Морені" відкриття Карамзина полягало в тім, що вона розказана "з погляду" нового нареченого й у його суб'єктивному ключі; в "Марьиной гаю" - "з погляду" першого коханого. Таке переміщення суб'єктного плану стало можливим тому, що самі характери перестали відповідати традиційному поділу ролей, - тому, наприклад, що дає баладний варіант цієї схеми - "Алонзо й Имогена".

В окресленні ж характерів і сюжетних ситуацій Жуковський стикнулося з декількома жанровими канонами, серед яких був і готичний роман

***

"Марьина гай: Стародавній переказ" виношувався довго, і, очевидно, задум її перетерпів кардинальні зміни. На жаль, творча історія повести залишається невідомої в самих своїх істотних рисах. Замислювалася вона як елегія. Про своїх "вірші lt;...gt; на Марьину гай", які він "почав було lt;...gt; складати у Свирлове" (у Карамзина, де жив улітку 1803 р.), Жуковський згадує в листі до И. П. Тургенєва від 11 серпня 1803 р. 31; тут же він приводить і два рядки з них: "Що чекає мене в далечіні на життєвому шляху? Що мені призначене таємничої судьбою?" Рядка ці потім були переадресовані героєві повести Насолоду: "ПРО! що ти принесеш мені, час майбутнє, час далеке, час невідоме?"32 У списку "Що скласти й перезвістка", складеному до грудня 1804 р., серед задумів оригінальних творів значиться "Марьина гай"33. Наступне за часом згадування перебуває в листі до Жуковського И. И. Дмитрієва 1806 р., де в числі очікуваних від Жуковського творів він називає "чаклунку в Марьиной гаю"34. Скільки-небудь задовільному тлумаченню це напівжартівливе побажання не піддається, але начебто вказує на те, що в медитативно-елегійну тканину початих віршів уже вторгся якийсь епічний елемент, можливо баладний. Непрямим підтвердженням такого припущення може служити поява "Марьиной гаю" у переліку, записаному рукою Жуковського в екземплярі "Віршів Бюргера"; перелік цей, що не має точного датування, включає майже винятково балади, іноді замишля_ тільки або початі; втім, поруч із "Марьиной гаєм" записана й назва "Три пояси" - казки Сарразена, переведеної Жуковським у прозі35.

Якщо еволюція жанрової природи задуму попри все те залишається неясної, те безсумнівно одне: до його втілення на початку 1809 р. Жуковський встиг пережити кілька періодів своєї творчої біографії, з різними домінантами: від "елегійного періоду" 1802-1806 гг. до почата систематичної баладної творчості. У проміжку їм була написана чарівно-лицарська опера й переведена повість Файта Вебера

Кожний із цих періодів залишив на сторінках повести свій слід

lt;...gt;

супроводжує переклад німецького лицарського роману

Переклад був виявлений і опублікований Н. Б. Реморовой, що визначила джерело тексту (самим Жуковським не зазначений) і ретельно звірив їх, показавши метод Жуковського-Перекладача в прозі36Джерело: Література Освіти )"Жуковський і готичний роман" - не тільки тому, що це єдине пряме свідчення інтересу Жуковського до близького готиці жанру лицарського роману, але й тому, що новознайдений текст зв'язує воєдино кілька різнорідних задумів його автора

Нагадаємо основні дані по історії цього перекладу. Ще до 1805 р. ставиться збережена в паперах поета "Розпис у всякому роді кращих книг і творів, з яких більшої частини повинне зробити екстракти". Цей великий список, опублікований ще В. И. Рєзановим, класифікований по розділах, показує переважний інтерес раннього Жуковського "до старих, доромантическим літературним течіям", з нових письменників "він називає лише далеко не всіх, напр., Шатобриана, Шиллера, Ґете й некlt;оторихgt; дрlt;угихgt;"; в області естетики виявляється "виняткова перевага тодішніх французьких авторитетів"37. Однак, поряд з Лагарпом, Батте й ін., ми знаходимо в "Розписі" і кілька книг, що зіграли значну роль у формуванні естетики готичного роману: так, Жуковський має намір прочитати й, може бути, "зробити екстракти" з відомої книги Херда (Hurd) "Листа про лицарство й роман" (Letters o) і із трактату е. Берка "Міркування про походження піднесеного" - обидві записи по-англійському. Французькі попередники "готичної хвилі" представлені "Аделью й Теодором" Жанлис; німецькі - зразками "тривіального роману" (Der Trivialroma). Серед цих останніх було закреслене й тому не опубліковане Рєзановим назва, на яке вперше звернула увагу Н. Б. Реморова: "Sage), що взяла собі псевдонім Файт Вебер (Veil Weber, 1762-1837), син диякона з Ульцена, ще в дитинстві й ранній юності зачитувався стародавніми хроніками й книгами по історії; захоплення Клопштоком підтримувало в ньому інтерес до національної старовини. В 1783-1786 гг. він вивчав теологію, історію й літературу в Геттінгені, де зблизився з Бюргером, до цього часу вже автором "Ленори"; у найближчі ж роки він присвятить першу книгу своїх "Sage) Г. - А. Бюргерові. В 1792 р., під впливом французьких революційних подій, він відправляється у Францію й бореться під прапорами генерала Дюмурье; через рік, одержавши поранення, вертається на батьківщину й живе в Гамбурзі. Його "Переказу древніх часів" (Sage) мали шумний успіх як у Німеччині, так і за її межами; одна з повістей цих зборів - "Свята Фема" (Die heilige Vehme) - послужила основою ранньої п'єси В. Скотта "Будинок Аспенов" (1799); інші - "Чоловіча доблесть і жіноча вірність" (Ma) і "Заклинання диявола" ( Teufels-beschwora) - відбилися в "Ченці" Льюиса. Льюис читав Вебера в оригіналі, але вже в 1790-е роки англійські читачі могли познайомитися в перекладі з декількома його "переказами"; особливо популярно було "Заклинання диявола", переведене в 1795 р. за назвою "Чаклун" (The Sorcerer)38.

Файт Вебер претендував на історичну вірогідність своїх романів і навіть постачав їхніми примітками з посиланнями на джерела. Історичний колорит "Переказів древніх часів" носив, однак, чисто зовнішній характер і спочивав на цілком дилетантській науковій основі; письменник не бачив різниці між справжнім джерелом і художнім твором, - як правило, його історичні відомості йдуть із других рук. Середньовіччя в нього з'являється в типово просвітительському висвітленні: цей час диких марновірств і релігійного фанатизму. Взагалі антиклерикальний пафос у Вебера дуже сильний: лиходій-чернець, хтивий і лицемірний, готовий на будь-який злочин, - звичайний персонаж його повістей. Всі герої розділяються на безумовно доброчесні й безумовно порочні; до першого належать ідеальні лицарі, що іноді стають жертвою пекельних інтриг і підступництва


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: