• Планирование > Технологія токарної обробки деревини

  Технологія токарної обробки деревини

  (7-9 клас)

  Пояснювальна записка

  Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – токарством. У процесі вивчення модуля учні ознайомляться з прийомами і навичками, які є характерними для традиційних художніх промислів (токар, столяр, різьбяр по дереву). Учні вивчатимуть матеріалознавство, проектування і технологію виготовлення виробів токарним способом. В Україні ця техніка дуже поширена. Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір конструкції виробу, обґрунтування вибору, нескладні економічні розрахунки і пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт, удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості і продуктивності праці.

  Виготовлення виробу передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект.

  Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

  Тематичний план

  З. п.

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1.

  Основи технології токарної обробки деревини

  4

  2.

  Проектування та виготовлення виробу токарним способом

  10

  3.

  Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

  2

  Всього

  16

  Програма

  З. п.

  К-сть

  Годин

  Назва теми та її зміст

  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

  1

  4

  Загальні відомості про токарну обробку деревини. Основи технології.

  Місце та роль токарства у сучасному декоративно-ужитковому мистецтві.

  Деревина як конструкційний матеріал.

  Властивості деревини. Вимоги до заготовок.

  Токарний верстат по обробці деревини, інструменти для токарних робіт (реєр, мейсель та інші)

  Технологічні пристосування до верстата (планшайба, патрон, тризубець та інші)

  Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

  Ознайомлення з технологією токарної обробки (вибір та закріплення заготовки, розмічання, чорнове та чистове точіння, шліфування та лощіння, відрізання заготовок).

  Називає вироби, виготовлені токарним способом; їх

  Застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом;

  Розрізняє Породи деревини;

  Характеризує матеріали, які використовуються для токарної обробки;

  Добирає інструменти та пристосування для роботи;

  ОБґрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

  Вибирає та закріплює заготовку;

  Здійснює чорнове та чистове точіння, шліфування, лощіння;

  Дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

  Організовує робоче місце.

  2

  10

  Проектування та виготовлення виробу токарним способом

  Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

  Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей.

  Аналіз та систематизація інформації.

  Розроблення ескізу точеного виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу:

  · підготовка заготовок до роботи;

  · закріплення заготовок;

  · розмічання;

  · чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

  · контроль розмірів;

  · шліфування та лощіння (за потребою);

  · підрізання і відрізання заготовок;

  · оздоблення та опорядження виробу.

  Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

  Економічне обґрунтування виробу.

  Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

  Здійснює пошук інформації та виробів-аналогів;

  Аналізує та систематизує інформацію;

  Розробляє ескіз виробу;

  Добирає Матеріал, інструменти, пристосування;

  Визначає спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

  Застосовує технологічні пристрої для верстата;

  Здійснює чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

  Оздоблює виріб;

  Контролює розміри, якість виробу;

  організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

  Дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

  Визначає Собівартість виробу;

  3

  2

  Презентація та оцінка проектної діяльності.

  Захист проекту (за планом).

  Захищає проект;

  Здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

  Орієнтовний перелік об’єктів праці

  Ручка для інструментів, товкачка, грибок для штопання, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, кухонний набір для спецій, вішалки тощо.

  Інструменти, обладнання та пристосування

  1.Токарний верстат

  2.Реєр

  3.Косяк (мейсель)

  4.Гачок (вузький, широкий)

  5.Планшайба

  6.Патрон (чашковий, цанговий)

  7.Тризуб

  8.Лінійка

  9.Кронциркуль

  10.Штангенциркуль

  11.Олівець

  12.Ножівка

  Матеріали

  Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен)

  Література

  5. Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станках. – М.: Изд-во “Народное творчество”, Изд-во “Искана”, 2002. – 280 с.

  6. Комп’ютерна графіка: Навч. посібн. / А. П. Верхола, Б. Д. Коваленко, В. М. Богданов та ін.; За ред. А. П. Верхоли. – К.: Каравела, 2005. – 304 с.

  7. Левадный В. С., Черный Ю. А. Обработка дерева на станках. – М.: ООО “Аделант”, 2005. – 384 с.

  8. Матвеєва Т. О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник: Пер. з рос. – К.: Вища шк., 1993. – 135 с.

  9. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.

  10. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 512 с.

  11. Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів-2002.

  12. Тимків Б. М., Кавас К. М.: Виготовлення художніх виробів з дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.

  Геймур В.

  М. Кривий Ріг

  Варіативний модуль

  Вы прочитали материал на тему: Технологія токарної обробки деревини. Автор Конспект


  октября 29, 2012 Опубликовано: Планирование
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.