• Методики > Технологія обробки деревини

  Технологія обробки деревини

  (7-9 клас)

  Пояснювальна записка

  Зміст модуля передбачає ознайомлення учнів 7-9 класів з загальними відомостями про деревину як конструкційний матеріал, способи обробки деревини, технологією виконання операцій.

  Обробка деревини передбачається через проектно-технологічну діяльність. Учні вчаться визначати завдання для виконання проекту, працюють з інформаційними джерелами, створюють банк ідей, проводять аналіз та систематизують інформацію, розробляють власні міні-проекти.

  Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір конструкції виробу, обґрунтування вибору, нескладні економічні розрахунки і пропозиції щодо здешевлення виробів, планування різних видів робіт, удосконалення обладнання, технологічного процесу, підвищення якості і продуктивності праці.

  Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати та захистити проект.

  Для реалізації змісту модуля в навчальному закладі мають бути відповідні умови.

  Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу особистій гігієні, правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

  Тематичний план

  З. п.

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1.

  Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки

  4

  2.

  Проектування та виготовлення виробу із деревини

  10

  3.

  Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

  2

  Всього

  16

  Програма

  З/п

  К-сть

  Год.

  Назва теми та її зміст

  Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

  1

  4

  Загальні відомості про обробку деревини.

  Деревина як конструкційний матеріал та його вибір. Породи деревини.

  Технологічні властивості деревини. Пиломатеріали. Вимоги до заготовок. Вплив фізичних та технологічних властивостей на вибір деревини для виготовлення різних виробів. Вади деревини.

  Технічне конструювання. Масштаб, типи ліній, нанесення розмірів, ескіз, креслення.

  Відомості про сучасні методи обробки деревини. Ознайомлення з технологією обробки деревини. Основні технологічні операції (розмічання, пиляння, різання, довбання, стругання, шліфування, свердління) За потребою.

  Способи з’єднання деталей.

  Інструмент та пристрої для обробки деревини. Вимірювальний та розмічальний інструмент (столярний кутник, рейсмус тощо). Припуск на обробку.

  Вимоги до виробів із деревини (естетичні, економічні). Показники якості виробу (функціональність, естетичність, ергономічність, технологічність, економічність).

  Опоряджувальні роботи.

  Оцінювання якості виробу.

  Правила безпечної праці при роботі столярним інструментом. Організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.

  Характеризує Деревину як конструкційний матеріал;

  Розрізняє Породи деревини;

  Визначає вологість і твердість деревини;

  Складає План роботи з виготовлення виробу;

  Добирає Деревину для виготовлення виробу;

  Здійснює підготовку матеріалу до роботи;

  Виконує розмічання заготовок із деревини; розкриває поняття технічного малюнка, ескізу, масштабу;

  Називає види інструментів для вимірювання та розмічання, види опорядження;

  ОБгрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

  Виготовляє виріб за зразком;

  Дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги.

  Організовує робоче місце.

  2

  10

  Проектування та виготовлення виробу із деревини.

  Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

  Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації.

  Методи проектування (метод фокальних об’єктів).

  Основні етапи проектування виробу: організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний.

  Розробка ескізу виробу. Вибір конструкційних матеріалів.

  Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.

  Опоряджувальні та оздоблювальні роботи.

  Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

  Економічне обґрунтування виробу.

  Використовує інформаційні джерела під час проектування виробу;

  Вибирає та Обґрунтовує конструкцію об’єкта проектування;

  Використовує методи проектування та метод фокальних об’єктів під час визначення та обґрунтування конструкції майбутнього виробу;

  Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

  Розробляє ескіз виробу;

  Добирає Матеріал, інструменти, пристосування;

  Визначає спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

  Виконує технічний малюнок, креслення виробу в масштабі та в натуральну величину;

  Складає технологічну послідовність виготовлення виробу (плоских або об’ємних);

  Добирає технологію обробки матеріалу;

  Добирає та оздоблює виріб;

  Контролює розміри, якість виробу;

  організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

  Дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

  Визначає Собівартість виробу;

  3

  2

  Презентація та оцінка проектної діяльності.

  Захист проекту (за планом).

  Захищає проект;

  Здійснює оцінку виготовленого виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.

  Орієнтовний перелік об’єктів праці:

  Свічник, іграшки, інструменти для шкільної майстерні, підставки під квіти, книги, предмети ужиткового призначення тощо.

  Інструменти, обладнання та пристосування:

  1.Рубанки

  2.Ножівки

  3.Стамески, долота

  4.Коловорот, свердлильний верстат

  5.Свердла

  6.Стусло

  7.Кутник, малка

  8.Лінійка

  9.Киянка

  10.Олівець

  11.Шліфувальний папір

  Матеріали:

  Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен, сосна), ДСП, ДВП, фанера.

  Література:

  1. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: Теорія і методика: Монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та ін.; За заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Наук. світ, 2003. – 172 с.

  2. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г. А. Сорокина. – М.: ООО “Издательство Астрель”; ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 512 с.

  3. Леонід Оршанський, Петро Андріюк. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник: «Писаний камінь», Косів-2002.

  4. Тимків Б. М., Кавас К. М.: Виготовлення художніх виробів з дерева. Підручник, Львів: Світ, 1995.-176с.

  Боринець Н. І. ,ІППО КУ ім.. БорисаГрінченка,

  Павич Н. М. ОІППО м. Хмельницький

  Варіативний модуль

  Вы прочитали материал на тему: Технологія обробки деревини. Автор Конспект


  ноября 1, 2012 Опубликовано: Методики
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.