Тандем мистецтва й літератури — Раздел 2

Структурна оцінка школи показує, що можна оцінювати такі її елементи як організацію, методологію доказів і досліджувані в ній області. Можна проводити дослідження щодо цілей даної школи, її функціонуванні і її походженні. Можна вивчати цінності, проголошувані досліджуваною школою або зайнятися критикою даної школи із платформ науки або мистецтва. Але тут виникають труднощі порядку вірогідності оцінюваного матеріалу. Тому необхідно виділяти філософські погляди вірогідно належали конкретним людям і групові філософські напрямки.

Груповими навчаннями називаються або ті, які вже відійшли від навчань їхніх засновників і, що тому допускають більша вільність у їхніх тлумаченнях, або навчання, що існують як соціокультурні подання Наприклад, міфологія охоплює всі шари образного мислення. Образне мислення по своїй природі мифологично, навіть тих людей, які не мають ні найменшого подання про міфологію.

Це пов'язане з тим, що основа образів архетипична й має загальнолюдський характер, а міф віддає знання в образному виді Незважаючи на те, що теоретично пропонується застосовувати різноманітні типи мислення, практичне мислення географічно неоднорідно. Є підстави вважати, що європейське мислення носить дескриптивний науковий характер, оскільки саме європейські філософи вважали, що філософія повинна бути об'єктивної й багато в чому орієнтована на логіку. Східна філософія, навпроти, підкреслювала суб'єктивний характер філософських шукань і в основному орієнтована на образне мислення.

Всі ці питання, звичайно, вимагають більше детального пророблення вдальнейшем. Міркування щодо оцінки об'єктів носили в основному гносеологічний характер, пов'язаний з теорією пізнання. Висновки про буття із застосуванням цих методів пізнання носять онтологічний характер. Тому поставлене завдання загалом виконане лише стосовно методології пошуку. Завдання ж про об'єкти пошуку і їхніх результатів (теоретичн і практичних) переносяться до подальших досліджень Існують три основних способи сприйняття миру - релігійний, образний і логічний, у середовищі яких здійснюється пізнання.

Цінність даного добутку полягає в проголошенні рівноправності їхніх методів дослідження й необхідності гармонічного розвитку по цих напрямках, без перекосу в ту або іншу сторону Щодо зовнішніх способів пізнання можна відзначити, що перед дослідженням якого-небудь об'єкта відбувається його попередня оцінка з тої або іншої позиції. Причому, залежно від індивідуального способу мислення, ця оцінка виробляється з різних платформ, що не надає право тій або іншій стороні затверджувати, що її бачення більш правильно лише на підставі точності отриманих результатів і розбіжності їх з результатами протилежної сторони. Іншими словами говорячи, може існувати кілька правильних результатів, а не єдино вірний. Більше того, оскільки розглянутий предмет можна пізнавати з як завгодно великої кількості сторін, те таких правильних результатів щодо кожної точки зору може бути нескінченно багато. Чим більше уточнюються дослідження в рамках якого-небудь напрямку, тим більше виникає складностей. Можна сказати, що при звуженні дослідження, тобто підвищенні ступеня оцінки виникають нові ракурси погляду на речі, а не більше вузьке мислення. Хоча, замкнутість у коридорі такого погляду негативно позначиться на спільності мислення Методологія пошуку в рамках якої-небудь оцінки залежить від контексту пошуку, обумовленого трійцею науки, мистецтва й релігії.

Різні види цих методологій можна знайти в розрізненому виді в різних філософських системах. Поставлений також питання про способи відображення різних оцінок за допомогою язикових понять Дана робота носить суб'єктивний характер, але її недоліком це я не вважаю. У філософії немає необхідності уникати суб'єктивності, оскільки суб'єктивність відбиває особистий характер пошуку істини. Кожна людина у своїх характерних глибоко-індивідуальних рисах несе принцип істини. Життєве призначення кожної людини полягає в розкритті цього принципу, а його життєвим завданням ---і навчитися сприймати інших як різні аспекти єдиної щирої реальності Нескінченний пошук не знає зупинки, але на його шляху часто доводитися вертатися до пройдених етапів для їхнього переосмислення. І тоді усвідомлюється, що починати треба сначала.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: