«Талант — іскра Божия, що людина спалює себе, висвітлюючи цією пожежею шлях іншим» (В. О. Ключевский)

"Талант - іскра Божия, що людина спалює себе, висвітлюючи цією пожежею шлях іншим" (В. О.Ключевский) Я абсолютно згодна з висловленням В. О.Ключевского «Талант - іскра Божия, що людина спалює себе, висвітлюючи цією пожежею шлях іншим». Автор піднімає проблему розвитку й використання таланта Людська діяльність здійснюється завдяки наявності в індивіда (одиничного представника людського роду) здатностей. Під здатностями розуміються індивідуальні особливості людини, від яких залежить успішність виконання певного виду діяльності.

Здатності не зводяться до наявним в індивіда знанням, умінням і навичкам. Вони виявляються у швидкості, глибині й міцності оволодіння способами й прийомами деякої діяльності. Основу здатностей становлять природні, фізичні й психічні властивості людини, наслідувані їм від батьків (наприклад, особливості зорового сприйняття, пам'яті, наявність слуху й ін.) Ці природні властивості прийнята називати задатками. Вони задають те, у якому напрямку будуть надалі розвиватися здатності. Задатки являють собою лише можливості, і передумови розвитку здатностей, але ще не гарантують, не визначають появи й розвитку тих або інших здатностей. Виникаючи на основі задатків, здатності розвиваються в процесі й під впливом діяльності, що жадає від людини певних здатностей. Поза діяльністю ніякі здатності розвиватися не можуть.

Жодна людина, якими б задатками він не володів, не може стати талановитим математиком, музикантом або художником, не займаючись багато й завзято відповідною діяльністю. Якісний рівень розвитку здатностей виражається поняттям таланта. Талантом називають таку сукупність здатностей, що дозволяє одержати продукт діяльності, що відрізняється новизною, високим досконалістю й суспільною значимістю. Талановита людина повністю себе віддає тої діяльності, до якої в нього схильність. Можна навіть сказати, що він «спалює себе повністю». Адже весь свій вільний час, кожну вільну хвилину, щосекунди він присвячує своїй справі.

Але все це не проходить безвісти. Адже результатом такої завзятої праці, таких старань звичайно є створення чогось нового, котре може мати значення для всього людства. Тим самим ця людина висвітлює шлях іншим і створює простори для наступного дослідження й створення чогось ще більш усовершенствующего. Саме за допомогою талановитих людей людство може йти по шляху прогресу й рухатися вперед. Зі сказаного вище можна зробити висновок, що талант - це вища нагорода для людини. Адже він може залишити безслідний слід на Землі, висвітлюючи шлях іншим.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: