• Методики > Основні риси товарного виробництва та його форми

  Основні риси товарного виробництва та його форми

   

  Можна виділити такі основні риси товарного виробництва:

  суспільний поділ праці;

  економічна відокремленість виробників на основі приватної власності;

  ринковий зв'язок між виробниками і споживачами через обмін продуктами;

  еквівалентність товарного обміну (обмін рівних вартостей);

  виробництво здійснюється для обміну з метою одержання вигоди;

  здійснення економічної конкуренції виробників. Розрізняють просте і розвинене товарне виробництво. Просте товарне виробництво ґрунтується на особистій праці власника засобів праці, розміри підприємств незначні, як і випуск товарів для обміну. Воно має обмежений характер і є лише незначним укладом в океані натурального господарства. Його кінцева мета - задоволення особистих потреб товаровиробника.

  Розвинене, або підприємницьке, товарне виробництво має такі характерні риси:

  застосовується наймана праця, товаром стає й робоча сила;

  збільшення розмірів підприємств і розширення обсягу вироблених товарів;

  зростання суспільного характеру виробництва;

  товарні відносини набувають загального характеру;

  товарне виробництво стає пануючим в економіці;

  мета виробництва - одержання доходу в грошовій формі.

  На перший погляд, властивості товару нічим не відрізняються від властивостей продукту, який не набуває товарної форми. Однак, це зовсім не так, тут.

  Зокрема, певні особливості має корисність товару. Якщо корисність нетоварного продукту є індивідуальною, втамовуючи запити самого виробника, то корисність товару є суспільною, адже товар задовольняє потреби ринкових суб'єктів, тобто усього суспільства. Товар створюється для суспільного обміну на ринку, а нетоварний продукт для споживання без обміну.

   

  Вы прочитали материал на тему: Основні риси товарного виробництва та його форми. Автор Конспект


  июня 3, 2013 Опубликовано: Методики
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.