• Документы > ІЗ виступів вчителів на педагогічній раді «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя»

  ІЗ виступів вчителів на педагогічній раді «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя»

  Солдатенко Т. І., учитель початкових класів, сказала, що в сучасних умовах стало надзвичайно важко навчити учнів через низку об’єктивних причин: погіршення в учнів пам’яті, здоров’я, вплив негативних соціально-економічних причин тощо. Але вимоги до якості освіти підвищилися, життя вимагає від учнів фундаментальних знань в різних галузях науки. Такі життєві ситуації підштовхують вчителя до зміни звичних прийомів та методів навчання, до подолання власного консерватизму. Так, щоб збільшити ефективність навчання та оптимізувати сам процес навчання, вчителька на своїх уроках об’єднує учнів за рівнем засвоєння знань. Для кожної групи добирає диференційовані завдання.

  Максімова Л. С., учитель історії та правознавства, переконана, що «учитель – це той, хто вчиться» і не тільки глибше і досконаліше опановує свій предмет, а й методикою його викладання. Інколи самі учні наводять вчителя на думку про те, як краще викласти той чи інший матеріал. Адже, діти більш схильні до змін й експериментів. Так вона сама зацікавилась методом проектів і вважає його корисним, таким, що передбачає творчість, вміння вільно висловлювати власні думки. На уроках старшокласники захищають свої реферати, матеріал для яких добирають самі. В цих дослідженнях учні прослідковують логічний зв’язок: передумови (причини) – подія – наслідки. Так, у 8 класі учні нещодавно самі визначили залежність виникнення перших міст із віддаленістю від моря.

  Гуржій А. М., учитель фізики та інформатики, вважає в сучасних умовах життєдіяльності школи творчість і готовність до експериментів – необхідність без якої не можна обійтися. Так забезпеченість матеріалами і приладами для проведення лабораторних і практичних робіт в школі наближається до нуля. Вчитель знайшов вихід: застосовує спеціальні компю’терні програми, в яких учні віртуально можуть спостерігати та обчислювати необхідні дослідження.

  Жданова І. Б., вчитель англійської мови, через малий досвід роботи (1 рік) переконана, що будь-яка діяльність учителя – це творчість; тому під час підготовки до уроку вона обирає такі методи і прийоми, які, на її думку найбільше будуть допомагати розвитку пізнавання інтересів в учнів, викликати у них зацікавленість темою уроку. На сьогодні творчо необхідно підходити навіть до вибору вправ для роботи з підручником. Адже, в сучасних підручниках матеріалу вміщено дуже багато. Вчителька пропонує учням для роботи на уроці лише цікавіше і корисніше.

  Глушко Ю. Л., вчитель зарубіжної літератури, вважає, що найефективнішим стимулюванням творчості учителя є атестація, тому що вона є систематизуючим етапом процесу накопичення та збагачення досвіду роботи вчителя. Коли вчитель, готуючись до атестації, проводить власний творчий звіт, він прагне показати всі кращі свої набутки. Це не можливо зробити без систематизації знань, методичних наробок фахівця. Готуючись до атестації, учитель опрацьовує новинки методичної науки, намагається застосувати їх на практиці (приміряє їх до себе). Звичайно, не всі новинки в методиці «припадають» до душі вчителя (деякі з них залишаються просто модними – такими, які не дають вагомого результату – фундаментальних знань, низький рівень навчальних досягнень учнів), але все-таки до скарбниці вчительського досвіду надійдуть нові, свіжі ідеї, нові прийоми чи методи, які допоможуть вчителеві зробити урок цікавішим. Так вчителька відкрила для себе метод «питання по колу», «незакінчене речення».

  Храпач Н. А., вчитель початкових класів, згодна з епіграфом до виступу доповідача, про те, що побачити проблему важче, ніж її вирішити. Інколи великий досвід роботи заважає вчителю критично оцінити власну діяльність, визначити настільки він сам став консерватором. Так, готуючись старанно до уроку, навіть використовуючи, якісь нові методи і прийоми, учитель не досягає бажаного результату, хоч і витратив багато сил та зусиль. При цьому під час самоаналізу він не може самостійно вирішити проблему, знайти причину ситуації, що склалася. В таких випадках добре допомагають взаємовідвідування уроків, коли колеги під час «погляду з боку» можуть не лише показати причину невдачі, а й допоможуть знайти шляхи її вирішення. Така практика постійно діє серед вчителів початкових класів. Саме так вони опанували методикою проведення гурткових занять.

  Семеняка Д. М., вчитель хімії і біології переконаний, що не варто недооцінювати можливості психологічної діагностики у виявленні консерватизму вчителів. Людям інколи важко побачити себе з боку. Проведення психологічного дослідження самого вчителя, ставлення до нього колег, а особливо учнів допомагає створити психологічний портер вчителя, в якому він сам вже здатен побачити проблему. Це стимулюватиме вчителя до роботи над собою, до самовдосконалення. Якщо ж це зробити вчителю складно самому, то на допомогу завжди прийде шкільний психолог.

  Вы прочитали материал на тему: ІЗ виступів вчителів на педагогічній раді «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя». Автор Конспект


  октября 22, 2012 Опубликовано: Документы
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.