• Документы > Аналіз художнього твору – Раздел 2

  Аналіз художнього твору – Раздел 2

  Інтерпретація {лат. Тлумачення) — тлумачення літературного твору, своєрідне розуміння та розкриття його змісту і форми. Інтерпретація — це переоформлення художнього змісту твору через його виклад мовою інших видів мистецтва або мовою науки. Таким чином, художній літературний твір може інтерпретуватися художніми мовами малярства, графіки, театру, кіно, музики тощо, а також понятійно-логічною мовою науки — в літературній критиці та літературознавстві. Інтерпретація — Це форма засвоєння переосмислення та Збагачення традиції художнього досвіду людської цивілізації, Це вияв глибинного і невичерпного змісту класичних творів, Їх вічного буття [4]. Усі запропоновані види аналізу та багато інших, які існують у літературознавстві, вчитель досконало вивчає, щоб уміти виокремлювати в них слушні елементи та ефективно використовувати їх під час застосування шкільного аналізу художнього твору або його складових. Наприклад, під час проведення аналізу художніх образів як складової твору можна залучити такі елементи з різних видів літературних аналізів. Це подається і схематично (див.

  схему на с. 204). Ця схема не вичерпує можливостей залучення елементів літературознавчих аналізів, вона лише виконує роль прикладу для роз'яснення методики їх застосування. Специфічні риси та мету дослідження твору в школі. Вчити учнів аналізувати художній твір — Означає виокРемлювати його складові, досліджувати їх, робити аргументовані висновки; синтезувати окремі частини, щоб побачити твір у цілому: відчути його естетичну цінність, усвідомити зміст, дати самостійну, критичну, обґрунтовану оцінку.

  Вы прочитали материал на тему: Аналіз художнього твору – Раздел 2. Автор Конспект


  мая 20, 2016 Опубликовано: Документы
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.