А. П. Огірків Філософія науки епохи Освіти Розділ 3. Фонтенель і виникнення сциентизма — Раздел 4

24 Фонтенель Б. Міркування... С. 248.

25 Fo), Гульемини (Ibid. T. 6. P. 2).

27 Fo)eacute;face des eacute;leacute;me). В елоге, присвяченому Лейбницу, він звертає увагу на те, що історик повинен розкривати "послідовність думок, рожда - ющихся в народів одні після інших" (Idem. Eacute;loge de Leib). В елоге, присвяченому Дюфею, Фонтенель підкреслює цінність кооперації між ученими Франції й Англії, риторично запитуючи: "Чому приклад англійця (Гріючи. - А. О.) і француза Дюфея, які з такою сумлінністю й з рідкою, успішною згодою в самому дослідженні (електрики. - А. О.), не може стати більше широким, як в Англії, так і у Франції? Чому між двома націями виникає заздрість, що не має ніякого іншого результату як зупинити або принаймні сповільнити прогрес наук?" (Fo).)egrave;re F. La Formatio).

41 Ця концепція, що зв'язує інтелектуальний розвиток людини з географічно-кліматичними умовами для багатьох просвітителів (Монтеск'є, Байи й ін.) стала вихідної для пояснення причин відсутності "духу винаходу" у древневосточних культурах

42 Dage


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: