6 клас. «в обіймах осені весна…». «весняне»

Вірш «Весняне» з циклу «В обіймах осені весна…» якнайкраще репрезентує пейзажну лірику Василя Буденного. Цей цикл чи не найбільший у творчому доробку поета. У ньому передано Його ставлення до природи, з якою поет часто себе ототожнює, бо є малою частинкою великого світу природи («Я теж вподібнююсь Десні…Деснянська ж всміхненість в мені…

»). Василь Буденний обожнює і обожествляє природу, не може надивуватися раціональному порядку, що панує в ній, встає на її захист. Серйозне занепокоєння викликає в поета легковажне, прагматичне, а часом і жорстоке ставлення людини до природи. Тому проблема «Природа і Людина» є однією з провідних у творчості Василя Буденного. Привертаючи увагу читача до чарівних картин природи, автор застерігає від страшних наслідків бездумного ставлення до неї.

У такому контексті закономірним є перехід до висвітлення екологічних проблем, вихід на які обумовлений зокрема чорнобильською катастрофою. «Дарунки вересня», «Осінній тамуючи подив…», «Ще бурчить громовиця…», «Післягроззя», «Дисонанси післягроззя», «Ромен», «Ледь-ледь всміхається Десна…

», «Купаюсь в повені весни… », «Провесінь», «Пожовтіли зелені китиці…», «Пізня осінь», «Акварелі» — ось далеко неповний перелік віршів про природу, поетична данина автора її красі й величі.

Цей тематичний блок представимо однією з кращих поезій Василя Буденного «Весняне». Автор зумисно розподіляє вірш на п’ять смислових частин, аби поетапно передати зміни, які відбуваються щодня в природі та ще й на зламі зими-весни. Такий композиційний прийом дає змогу поетові зафіксувати, а читачеві відчути оте розмаїття станів природи, які передаються у кольорах, запахах, звуках. У нашій уяві постають живописні весняні картини — березневі, квітневі, травневі — від тієї миті, коли «промінь кинуто по зимі» і до того дня, коли вже «зацвіли, забуяли вишні». Василь Буденний — уважний спостерігач і живописець — майстерно володіє своїм словом-пензлем. Він бачить те, на що пересічна людина майже ніколи не звертає уваги, помічає такі деталі та нюанси станів природи, передає їх так тонко й професійно, що процес метаморфоз, циклічних явищ природи стає для читача видимим, сприймається зором, на слух, на дотик, на смак. Ми бачимо «дерева з морозу голі», «в лугах обскубані копиці», відчуваємо на вустах холод води з весняних калюж, яку «смакують…

горобці», чуємо радісне тьохкання «жив-живу», напружуємося нервами від шаленого бажання проникнути в таємницю відродження природи в той момент, коли «ось-ось цвітінням вибухнуть сади», зачаровано слухаємо «кантату весни одвічну». І вже ледве стримуючи сильне серцебиття, даючи волю почуттям, разом з ліричним героєм готові пафосно проголосити: «Гарних засівок Тобі, поле!». Художній образ поля асоціюється з образом хліба — символом життя, добра, благополуччя. Засівати ж і вирощувати хліб буде людина.

Отже, вірш «Весняне» звучить як гімн природі, людині-творцю, самому життю. На прикладі поезії «Весняне» ми бачимо, що природа у Василя Буденного не відчужена від людини. Світ природи забарвлений людськими емоціями: радістю, надіями на краще, очікуваннями щастя.

Мова твору багата на тропи: епітети («заспаній ріці»), метафори («закосичилась весна», «замузичили знов дощі»), порівняння («вночі, мов злодій, крадеться морозець»), синтаксичні засоби (алітерація — «зацвіли, забуяли вишні, Забіліло кругом вночі», звертання — «гарних засівок тобі, поле! »). Перехресне римування, неточна рима (шелесне-скресла; ріллею-зелений), чергування в різних частинах вірша хореїчного розміру з ямбічним, ускладнення хореїчних рядків пірихієм урізноманітнюють ритм вірша, роблять його рухливішим, гнучкішим, звучнішим, увиразнюють описи картин природи та фіксують перехідні моменти від одного її стану до іншого. ВЕСНЯНЕ 1 Ще дерева з морозу голі, Чернозем прилипа до ніг, Сірим зайчиком серед поля Проглядає підталий сніг.

Засвітилися дні погожі — Промінь кинуто по зимі! І земля вже на небо схожа, Наче зорі і ми самі. 2 Сніг перестав у променях іскриться.

Вже день чи два лишилось до весни. Стоять в лугах обскубані копиці, Ховаючи в собі торішні сни. Вночі, мов злодій, крадеться морозець, Ще лід блищить на заспаній ріці, А вдень на ледь проталеній дорозі Уже смакують воду горобці. 3 Розгодинилось, не шелесне, Біле сонце гойда блакить, І ріка, ще недавно скресла, По-весняному вже шумить.

По-весняному пісня лине, Витьотьохкує «жив-живу». Квітень пестить, немов дитину, Перемиту в лугах траву. 4 Нарешті закосичилась весна, Втекли у безвість холоди завзяті: У когось в клуні клеплеться коса, Хоч рано косовицю починати. Бо на залитих паводком лугах Лише човни видніють острівцями, А з верб злітає жовта пилюга, Бджолино кружеляючи над нами. Від картоплиння сизуватий дим П’янить птахів над свіжою ріллею. Ось-ось цвітінням вибухнуть сади І спеленають білим світ зелений.

5 Зацвіли, забуяли вишні, Забіліло кругом вночі, І кантату весни одвічну Замузичили знов дощі. Знов умита земля довкола Тепло й м’яко лягла під плуг.

Гарних засівок тобі, поле! Тобі квітів прегарних, луг! Запитання і завдання 1. Який настрій пробуджує у вас цей твір? 2.

Як розкривається тема «Пори року. Весна» у поезії «Весняне»? 3.

Схарактеризуйте особливості будови цього твору. Як у ньому показано зміни станів природи?

Які деталі вказують на ці зміни? 4. Які рядки твору свідчать про присутність ліричного героя? Що ви можете сказати про його ставлення до природи? 5. Якими словами описує поет красу природи? Виділіть серед них епітети, метафори, порівняння.

6. Вивчіть напам’ять уривок із вірша. Поясніть, чому саме він вам найбільше сподобався.


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: